1904 börjar kampen mot tuberkulos

När Hjärt-Lungfonden grundades 1904 (under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos) var det för att bekämpa tuberkulosen – den stora folksjukdomen i vårt land under denna tid.

Bakom grundandet stod bland andra läkaren Bertil Buhre, och personer från Svenska Läkaresällskapet, Konung Oscar II:s Jubileumsfond och Kungliga Medicinalstyrelsen. Tillsammans med andra högt uppsatta medborgare undertecknade de ett upprop om att starta en nationalförening för att bekämpa tuberkulosen. Första namnet på listan var kronprins Gustaf, sedermera kung Gustaf V. Ett annat känt namn var Selma Lagerlöf.

Upprop mot tbc

"Tuberkulosen måste betecknas som en av huvudkällorna till rådande fattigdom och för tidig död. Man kan säga att den tär på hela nationens livskraft", stod det bland annat i uppropet. Det avslutades med en maning till nationell kamp.

Sanatorier

En av de första uppgifterna Hjärt-Lungfonden tog tag i var bristen på vårdplatser för tuberkulossjuka. En kommitté inom organisationen gjorde förarbetet till det som sedan blev ett riksdagsbeslut om statsbidrag till sanatorier och tuberkulossjukhus.