Uppdatering av appen Rädda Hjärtat

Rädda Hjärtat är en app som vi på Hjärt-Lungfonden ansvarar för i samarbete med HLR-rådet. Just nu innehåller den felaktig information kring hjärt-lungräddning (HLR) på barn.

Det står i appen att det är 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 30:2. De nya riktlinjerna är 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2.

Vi jobbar med uppdateringar i appen gällande detta och andra delar som ska justeras. Uppdateringen beräknas vara klar till augusti 2022 och den uppdaterade appen finns då på AppStore och Google play.

Korrekta instruktioner HLR på barn

Korrekta instruktioner om HLR på barn finns på https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-barn-hlr/

Rädda hjärtat - mobilapp för hjärt-lungräddning HLR

Hitta närmaste hjärtstartare

För sökfunktion av hjärtstare hänvisar vi till www.hjartstartarregistret.se

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer