Rädda Hjärtat

Rädda Hjärtat är en app som vi på Hjärt-Lungfonden har tagit fram tillsammans med HLR-rådet för att sprida kunskap om hjärt-lungräddning vid plötsligt hjärtstopp.

Vid ett hjärtstopp minskar chansen till att överleva med 10 procent för varje minut som går utan insatser. Kunskap om hjärt-lungräddning är livsviktig kunskap!

Ladda ner appen direkt

Vet du var din närmaste hjärtstartare finns?

Svaret får du genom att söka på din adress i www.hjartstartarregistret.se

Illustration plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och den drabbade förlorar medvetande och är utan livstecken.

Lär dig mer om plötsligt hjärtstopp