Sömnsvårigheter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Det finns en koppling mellan sömnsvårigheter (insomni) och dålig kondition, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

Man med mörkblå tröja och rutig skjorta

– Ungefär en tredjedel av alla svenskar lider av sömnsvårigheter. Kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att hjälpa dem som drabbas att sova bättre har vi tagit ett viktigt steg i kampen mot sjukdomarna, säger Ding Zou, sömnforskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien.

I undersökningen, som ingår i Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning – befolkningsstudien SCAPIS - har forskarna tittat på konditionen hos 600 svenskar i medelåldern genom att mäta syreupptagningsförmågan under ett prov på testcykel. Deltagarna fick även fylla i ett frågeformulär om sina sömnvanor, och utrustades under en vecka med accelerometer – en sorts avancerad stegmätare som mäter såväl fysisk aktivitet som stillasittande.

Resultatet visar att de 32 procent av studiedeltagarna som hade sömnsvårigheter även hade sämre kondition än övriga deltagare, oberoende av faktorer som fysisk aktivitet, kroppssammansättning och livsstil. Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden har tidigare visat en tydlig koppling mellan dålig kondition och en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

– På 20 år har forskningen bidragit till att nästan halvera dödligheten i hjärt-kärlsjukdom. Tyvärr riskerar dagens levnadsvanor, till exempel stillasittandet, att bromsa den positiva utvecklingen. Den här studien visar att även sömnsvårigheter bör tas på största allvar och gör det förebyggande hälsoarbetet allt viktigare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. I Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS har drygt 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar på sex svenska universitetsorter. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Om sömnsvårigheter

Insomni är ett samlingsbegrepp för sömnsvårigheter och omfattar svårigheter att somna, svårigheter att sova tillräckligt länge och generella problem med sömnkvaliteten trots att det finns förutsättningar för god sömn.

Insomni förekommer ofta hos vuxna, framför allt hos kvinnor, och är vanligare ju äldre man blir.

I dag finns tre huvudsakliga metoder för att motverka insomni:

Bättre sömnhygien: att skapa bättre rutiner kring sin sömn.

Kognitiv beteendeterapi: att reducera sin oro för att få bättre sömn.

Medicin: för behandling av sömnbesvär.