Promenera regelbundet och minska risken för allvarlig stroke

Promenad en halvtimme om dagen ger mindre risk för att en eventuell stroke blir allvarlig. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Par på skogspromenad i dunkelt ljus

Publicerad 2018

Studien omfattar 925 patienter som vårdades för stroke på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg mellan åren 2014 och 2016. Fyra av fem av dem hade fått en mildare form av stroke.

Stroke blev mildare med motion

Studien visade att de deltagare som ägnat sig åt lätt fysisk aktivitet som motsvarar promenad fyra timmar eller mer i veckan eller måttlig fysisk aktivitet i form av löpning, simning eller liknande två till tre timmar per vecka, i högre utsträckning hade fått en mildare stroke. Lätt och måttlig fysisk aktivitet var i studien lika fördelaktigt.

Strokepatienternas minne kan ha påverkat resultatet

Studien visar inte att motion ger ett garanterat skydd mot allvarlig stroke, men kopplingen är ändå tydlig. En svaghet med studien är att deltagarna själva rapporterat om sin fysiska aktivitet. Deras minne kan ha påverkats av sjukdomen, i synnerhet de som fått en allvarlig stroke kan ha haft svårt att minnas i vilken utsträckning de varit fysiskt aktiva.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke