Tbc i världen idag

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är tbc den sjukdom som skördar flest liv i världen idag efter hiv/aids. Mer än en tredjedel av jordens befolkning, är smittade av tuberkulos, men utvecklingen går åt rätt håll.

Man med barn på blåsig strand

I stora delar av världen är tuberkulos en folksjukdom. Flest fall finns i Indien men även i Sydafrika och i många öststater är statistiken skrämmande. Ett av FN:s millenniemål är att hejda spridningen av sjukdomen till 2015 och siffrorna visar på en ljusning. Sedan år 1990 har dödstalen minskat med 45 % enligt WHO.

Multiresistent tuberkulos 

Ett problem som försvårar arbetet är att bakterien som orsakar tuberkulos, muterar och antar ständigt nya skepnader. I dag finns flera bakteriestammar med olika geografisk spridning och läkemedelsresistens. Värst är multiresistent tuberkulos, som bara kan behandlas med lång och komplicerad medicinering, och extremresistent tuberkulos, som i många fall inte kan behandlas alls.

Fakta om tbc

  • Varje dag skördar tbc 3 500 dödsoffer.

  • För varje person som inte får behandling mot sin tbc smittas i snitt 10-15 personer till per år.

  • Över 95 % av dödsfallen förekommer bland låg- och medelinkomstländerna.

  • Sjukdomen finns i alla världens länder.

  • Värst drabbade är hemlösa och fattiga med nedsatt immunförsvar.

  • Under 2012 rapporterades 490 000 nya fall av multiresistent tbc och 40 000 nya fall av extremresistent tbc.

  • Dödstalen i tbc har minskat med 45 % sedan 1990. 

Källa: Världshälsoorganisationen, WHO