Jämför dina levnadsvanor och få koll på din hälsa

Genom resultaten från SCAPIS finns möjligheten att jämföra dina levnadsvanor med andra och dra paralleller som kan hjälpa till att förutse risken för hjärt-kärlsjukdom.

Forskning för hälsa\2019\Nr 3

Hjärt-Lungfonden utvecklar ett självtest som ger dig möjlighet att enkelt se hur dina levnadsvanor påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Återkom framöver för att ta del av självtestet.