Från norr till söder - så mår Sverige

I Sverige har totalt 30 000 deltagare genomgått SCAPIS studiens alla provtagningar och tester. Men hur mår då Sverige från norr till söder?

Äldre par som turistar

Resultat från SCAPIS-studien visar att över 40 procent av SCAPIS-deltagarna var överviktiga, och ca 23 procent hade ett BMI på över 30, vilket klassas som fetma.

När det gäller andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och blodfetter visade resultat att antalet rökare var lägst i Umeå och Uppsala medan flest röker i Malmö. Fyra procent var rökare i Umeå, 5 procent i Uppsala medan motsvarade siffra i Malmö var elva procent. Blodfetter och framför allt det onda kolesterolet, LDL, låg tämligen jämnt mellan orterna förutom Umeå, där tio procent hade ett för högt värde. Umeå stack också ut vad gällde blodtryck, likaså Linköping.

I SCAPIS har man också tittat på tidiga tecken på sjukdom som förträngningar och plack i halskärl och hjärtats kranskärl. Man kan konstatera att nästan 55 % av alla SCAPIS deltagare har någon förändring i sina halskärl, vilket innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och framför allt stroke.

När det gäller plack i hjärtas kranskärl var det ganska jämt över landet, ungefär 30 procent av deltagarna hade det. Högst andel deltagare med högskoleutbildning fanns i SCAPIS Stockholm och Uppsala.