KOL-forskarna har stora förväntningar på SCAPIS

En av flera forskningsstudier som bedrivs i Stockholm och som är kopplade till SCAPIS ska ge svar på varför icke-rökare drabbas av KOL. Idag vet man att en femtedel av alla som drabbas av KOL har aldrig rökt.

Spirometri, ett lungkapacitetstest, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Genomförs på Marzieh Javadzadeh, leg. biomedicinsk analytiker. Foto: Anna Molander

Spirometri är ett sätt att mäta förändringar i lungkapaciteten.

Inom ramen för SCAPIS undersöktes 30 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 50–64 år och om SCAPIS-deltagarna stämmer med befolkningen i övrigt kommer 10 procent, alltså cirka 3 000 personer, ha KOL.

Om 20 procent av dessa aldrig har rökt ger det Magnus Sköld, professor i Lungmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset, och hans forskarkollegor cirka 600 möjliga personer att undersöka. Alla som uppfyller kriterierna kallas då till en särskild screening och ytterligare undersökningar. Syftet är att ta reda på om de molekylära mekanismerna vid utvecklingen av KOL skiljer sig mellan de som har rökt och de som inte har gjort det. Den kunskapen kan ligga till grund för utvecklingen av nya diagnostiska undergrupper inom KOL, samt läkemedel för dessa.

Många teorier kring vad som orsakar KOL hos icke-rökare

Det finns många teorier kring vad som orsakar KOL hos icke-rökare: luftföroreningar, låg födelsevikt och för tidig födsel är några. Egentligen finns det inte särskilt mycket kunskap kring denna patientgrupp eller vilka mekanismer som gör att lungsjukdomen utvecklas. Alla tidigare KOL studier har varit inriktade på rökare, men med underlag från 30 000 undersökta SCAPIS deltagare får Magnus Sköld nu möjlighet att bryta ny mark.

Ur materialet från SCAPIS går det att få fram hur många som har KOL och jämföra dem med antalet som har fått diagnos, det vill säga hur stort mörkertalet är. Det går också att se hur många som har emfysem och tecken på KOL vid analysen av bildmaterialet, men som inte uppfyller kriterierna för KOL vid spirometri.

En stor och viktig fråga som SCAPIS också förhoppningsvis kan ge svar på är varför KOL-patienter i högre grad drabbas av hjärt-kärlsjukdom än rökare som inte har KOL. Vilka är mekanismerna bakom samsjukligheten? Detta är några av de frågor som KOL-forskarna hoppas få svar på genom SCAPIS.

Uppdaterad: 20 mars 2023