Dödstalen i hjärtsvikt trotsar trenden

Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet idag. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen. Lika många avlider av hjärtsvikt idag som för 15 år sedan. Det visar siffror från årets Hjärtrapport som lanseras den 15 november. En ny forskningsstudie har stora förhoppningar om att kunna vända utvecklingen.

Collage av manlig forskare i vit och och operationsbild

En kvarts miljon människor lider av hjärtsvikt och 3 500 personer i Sverige dör varje år. Det faktum att ingen har lyckats minska dödstalen på 15 år ställer forskningen inför stora utmaningar.

Fakta om hjärtsvikt

  • Ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är för styva, detta gör att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen.

  • Symptom är andfåddhet, trötthet, nattlig hosta, svullna fötter och underben, försämrad fysisk förmåga.

  • Omkring 250 000 personer i Sverige beräknas leva med hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara svårt invalidiserande och prognosen är sämre än för många cancersjukdomar. Över 3 000 personer dör med hjärtsvikt som dödsorsak varje år, men många dör också av svåra komplikationer i samband med sin hjärtsvikt, till exempel lunginflammation, njursvikt eller propp i lungan.

  • Vårt mål är att hjärtsvikt upptäcks tidigare och att behandlingen förbättras, så att den som drabbas får ett längre liv med ökad livskvalitet.

Forskaren Göran Dellgren leder en stor studie för att ta reda på om permanenta hjärtpumpar kan ersätta konventionell läkemedelsbehandling vid svår hjärtsvikt. Samtliga universitetssjukhus i Sverige samarbetar kring studien.

– Vi vill ta reda på om patienter med svår svikt och som är för sköra för en transplantation, kan leva längre och med bättre livskvalitet om de i stället får en pump inopererad. Vi söker just nu fler patienter och hoppas kunna studera 140 deltagare under två år, säger Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hjärtpump kan komplettera transplantation

Hjärtpumpar opereras i dag endast in hos hjärtsviktspatienter som väntar på en hjärttransplantation.  Samtidigt är bristen på donatorshjärtan enorm. Endast cirka 60 hjärttransplantationer genomförs i Sverige i varje år. Därför är det ytterst få som erbjuds hjärtpumpen. De patienter som inte kan få ett nytt hjärta behandlas med läkemedel och de utgör den absoluta majoriteten av alla med svår hjärtsvikt.

I Göran Dellgrens studie lottas hälften av patienterna till hjärtpump och hälften till konventionell behandling. Efter cirka två år kommer man att kunna fastställa om hjärtpumpar fungerar bättre än den traditionella behandlingen vid svår hjärtsvikt, för de som inte har transplantation som alternativ.

Fler patienter behövs i studien

Om pumpen som Göran Dellgren forskar på visar sig komplettera transplantationerna, skulle kurvan äntligen vända upp. Långt fler patienter skulle kunna räddas till livet och få tid att leva, säger Kristina Sparreljung.

Är du hjärtsviktspatient och intresserad av att delta i studien? Här hittar du kontaktuppgifter.