Forskningen behöver din hjälp – mer än någonsin

Människor som lider av hjärt-lungsjukdom drabbas hårdare av covid-19 än andra. För att hjälpa denna riskgrupp kraftsamlar vi nu för att kunna dela ut extra anslag till forskning kring covid-19 med anknytning till hjärt-, kärl och lungsjukdom. Forskningen får aldrig ta paus, och den behöver din hjälp nu mer än någonsin.

Information om covid-19 för hjärt-lungsjuka

Läs mer om hur hjärt-lungsjuka påverkas av covid-19

Läs mer