Covid-19 och lungsjukdom

Hjärt-Lungfonden genomför en extra satsning på forskning relaterad till covid-19.

Här av vi samlat de pågående forskningsprojekten om covid-19 och lungsjukdom.

Forskningen behöver din hjälp - mer än någonsin

Hjärt-lungsjuka drabbas hårdare av covid-19 än andra. Ge en gåva till forskningen om covid-19 och hjärt-lungsjukdom.

Stöd insamlingen