Covid-19 och lungsjukdom

Hjärt-Lungfonden genomför en extra satsning på forskning relaterad till covid-19.

Här av vi samlat de pågående forskningsprojekten om covid-19 och lungsjukdom.

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen