Varför har inte jag fått hem någon blankett?

En bekant har fått blanketten "Informationsuppgift för skattereduktion" från Hjärt-Lungfonden, men jag har inte fått någon. Jag har dock fått blanketten från andra organisationer. Varför?

Svar: Det kan antingen bero på att du kan ha gett gåvor på belopp lägre än 200 kronor eller av en gåvotyp som inte är godkänd av Skatteverket. Lagen gäller endast gåvor, inte medlemskap, aktier, föremål eller liknande. För att vi ska kunna skicka informationsuppgift behöver vi fullständigt namn, adress och personnummer från dig. Om vi inte har fått det kan det vara orsaken till att du inte fått någon informationsuppgift.