Jag har tappat bort min kontrolluppgift, kan jag få en ny?

Svar: Ja, kontakta Hjärt-Lungfondens Gåvoservice på telefon 0200-88 24 00 eller via mejl gava@hjart-lungfonden.se.