Hur stor måste gåvan vara för att göra avdrag?

Svar: Gåvan måste vara på minst 200 kronor per gåvotillfälle och man måste även skänka minst 2 000 kronor under det år man söker avdrag för.

Detta gäller för dig som har gett gåvor under 2015. Från den 1 januari 2016 tas avdragsrätten bort.