Kan jag ge en minnesgåva från utlandet?

Ja, det kan du göra!

Via webbplatsen

På vår webbplats kan du enkelt ge en minnesgåva (formuläret är på svenska). Där väljer du bland betalsätten Swish, internetbank, bankkort eller inbetalningskort. Väljer du inbetalningskort som betalningssätt skickar vi ett inbetalningskort till dig med vårt IBAN-nummer och Bic-kod som du behöver vid betalningen.

Via telefon

Ring vår växel på telefon +46 8 566 24 11, och be om att bli kopplad till Gåvoservice. Vid beställning via telefon skickar vi ett inbetalningskort till dig med vårt IBAN-nummer och vår Bic-kod som du behöver vid betalningen.

Via plusgiro

Vid egen insättning på vårt plusgirokonto 90 91 92-7, ska du tänka på att ange vårt IBAN-nummer och vår Bic-kod. Meddela också namn på den du vill hedra med din minnesgåva, vem/vilka hälsningen är ifrån samt adress dit vi ska skicka minnesbladet.

IBAN-nummer: SE80 9500 0099 6042 0909 1927
Bic: NDEASESS