Hur ser jag dragningen på min faktura?

Hur kommer sms-månadsgivandet till Hjärt-Lungfonden att synas på min faktura?

Det skiljer sig lite mellan olika operatörer men det ska framgå att det är Hjärt-Lungfonden som är mottagare av sms-gåvan från det aktuella abonnemanget. Din telefonoperatör får all information ifrån Hjärt-Lungfonden för att kunna ange vem som är mottagare.