Kan du AKUT-testet?

Lär dig att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke. Dela gärna AKUT-testet och hjälp oss sprida livsviktig kunskap.

Här kan du se en kort film om varningssignalerna vid stroke. Lär dig känna igen signalerna genom att göra AKUT-testet. Hjälp oss att sprida AKUT-testet så att vi kan rädda fler liv.

Skriv ut AKUT-testet

Du kan också skriva ut AKUT-testet och sätta upp på väggen. 

Skriv ut AKUT-testet (pdf)

 

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
  • Tiden är dyrbar. 

Ett symptom räcker. Ring omedelbart 112!