Kan du AKUT-testet?

Lär dig att känna igen varningssignalerna vid stroke. Se filmen om AKUT-testet och dela det gärna så hjälper du oss sprida livsviktig kunskap.

Här kan du se en kort film om varningssignalerna vid stroke. Lär dig känna igen signalerna genom att göra AKUT-testet. Hjälp oss att sprida AKUT-testet så att vi kan rädda fler liv.

Skriv ut AKUT-testet

Du kan också skriva ut AKUT-testet och sätta upp på väggen. 

Skriv ut AKUT-testet (pdf)

 

Vad är symtomen på stroke?

  • Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?

  • Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.

  • Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.

  • Tiden är dyrbar. 

Ett symptom räcker. Ring omedelbart 112!