Kärlkramp - vad är det?

Kärlkramp, angina pectoris, är beteckningen på en nedsättning av blodflödet till hjärtat. Detta resulterar i övergående bröstsmärta och ingen bestående hjärtmuskelskada. Kärlkramp indelas i två kategorier; stabil och instabil kärlkramp.

Fakta kärlkramp
  • Kärlkramp orsakas av åderförfettning i hjärtats kranskärl och innebär en nedsättning av blodflödet till hjärtat.
  • Fler än 200 000 svenskar lider av kärlkramp.
  • Tack vare forskningen kan det i framtiden bli möjligt att med enkla blodprov förbättra möjligheten att ta reda på vilka som är i riskzonen för kärlkramp.
  • Hjärt-Lungfondens mål är att ingen ska behöva lida av kärlkramp.

Stabil kärlkramp är när en bestående förfettning i ett blodkärl gör det trångt och svårt för blodet att rinna fritt. När den drabbade anstränger sig, till exempel genom att gå uppför en trappa, eller är stressad, ökar hjärtats behov av syre. Vid stabil kärlkramp kan det vara svårt för hjärtat att få tillräckligt med blod i sådana ansträngande situationer.

Besvären utlöses särskilt lätt utomhus i kallt och/eller blåsigt väder eller då det är väldigt varmt. Fysisk ansträngning efter en måltid kan också utlösa symtom. I samtliga dessa exempel rör det sig om så kallad ansträngningsutlöst kärlkramp (ansträngnings-angina).

Även om problemet brukar gå över efter en stunds vila kan stabil kärlkramp på detta sätt innebära ett betydande funktionshinder.

Instabil kärlkramp

Instabil kärlkramp karaktäriseras av att symptomen plötsligt förändras. Det kan vara att smärtan blir svårare eller att den börjar utlösas vid mindre ansträngning än tidigare eller till och med i vila.

Att drabbas av instabil kärlkramp är ett allvarligt varningstecken och kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt. Vid instabil kärlkramp har kärlen inte täppts till lika länge och mycket som vid en hjärtinfarkt. När blodproppen byggs på uppstår övergående svår syrebrist som kan ge plötsliga och kortvariga bröstsmärtor. Även om denna syrebrist är allvarlig uppstår inte samma definitiva skador som vid en hjärtinfarkt.

Men grundorsaken till kärlkramp och hjärtinfarkt är densamma, det vill säga en blodpropp. Skillnaden är att vid kärlkramp orsakar inte blodproppen så uttalad nedsättning av blodflödet och orsakar inte någon bestående vävnadsskada.

Man kan beskriva instabil kärlkramp som ett förstadium till hjärtinfarkt. Mellan 20 och 40 procent av alla patienter med instabil kärlkramp utvecklar senare hjärtinfarkt. Läkarna brukar därför alltid beteckna en nydebuterad kärlkramp som instabil. Men när denna har hållit sig på ungefär samma nivå under lång tid brukar den betraktas som stabil.

Ett tecken på att en stabil kärlkramp blivit instabil är när symptomen plötsligt förvärrats och smärtorna blivit mer lättutlösta än tidigare.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om kärlkramp som är faktagranskad av John Pernow, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.