Hjärtklaffsjukdom - vad är det?

Hjärtat är en livsviktig muskel som har till uppgift att pumpa runt blodet i kroppen och se till att alla vävnader och organ förses med syre.

Hjärtat består av två halvor. Varje halva av hjärtat har vardera två hålrum – förmak och kammare – där blodet samlas och transporteras vidare. För att blodet ska gå i rätt riktning finns fyra hjärtklaffar som fungerar som ventiler. Klaffarna öppnas när blodet ska passera genom hjärtat, och stängs för att blodet inte ska flöda tillbaka till förmaket eller kammaren det kom i från.

Hjärtat har fyra klaffar

  • Trikuspidalisklaffen finns mellan höger förmak och höger kammare.
  • Pulmonalisklaffen skiljer av höger kammare från lungartären.
  • Mitralklaffen finns mellan vänster förmak och vänster kammare.
  • Aortaklaffen skiljer av vänster kammare från aorta, stora kroppspulsådern.

Hjärtat drar ihop sig varje sekund

Mellan en och två gånger i sekunden drar hjärtat sig samman vilket bidrar till att blodet cirkulerar genom kroppen. Kroppens alla vävnader och organ behöver ständig tillgång på syre och näringsämnen, vilket blodet transporterar. När syret förbrukats pumpas blodet upp till hjärtas högra förmak via venerna. Blodet samlas i förmaket och flödar ner till höger kammare via trikuspidalisklaffen. När hjärtat dras ihop stängs hjärtklaffen och blodet skickas mot pulmonalisklaffen som är slussen till lungartären och lungorna där blodet syresätts.

När det friska, syresatta blodet kommer till hjärtats vänstra förmak passerar det mitralklaffen och blodet flödar ner till vänster kammare. Hjärtat drar ihop sig och den fyllda vänstra kammaren skjutsar blodet vidare till aortaklaffen som öppnas, och med högt tryck pumpas blodet ut i stora kroppspulsådern, aortan, för att återigen syresätta kroppens alla vävnader och organ.

När syre och näringsämnen har tagits upp pumpas blodet tillbaka till hjärtat via venerna och flödet börjar om.

Hjärtklaffarna fungerar som ventiler

Klaffarna öppnas och stängs i en bestämd ordning, i takt med hjärtats sammandragningar och det tryck som blodet utgör. När blod pumpas in – tryck underifrån – öppnas klaffarna. När blodet samlas i förmaken respektive kamrarna – tryck ovanifrån – stängs de. I princip fungerar klaffarna som backventiler.

Hjärtats fyra klaffar är ringformade och uppbyggda av vävnadsflikar som kallas klaffblad. Friska klaffblad är smidiga och tunna som papper, samtidigt är de mycket starka. När klaffbladen stängs sluter de tätt mot varandra vilket hindrar blodet från att flöda tillbaka. Klaffbladen är fästa i hjärtats muskelvägg med hjälp av små muskler och muskeltrådar.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtklaffsjukdom som är faktagranskad av Anders Jeppsson, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.