Vad säger vår tarmflora om oss?

Kan vi se vem som kommer att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes med hjälp av tarmflora-analys från avföring? Kan vi ändra en dålig tarmflora för att minska sjukdomsrisken? Det är några av de frågor som Marju Orho-Melander undersöker i sin forskning.

Vår tarmflora är ett outforskat ämne, för varje fråga vi ställer kommer tio nya. Vi ser så många möjligheter med vår forskning, och jag vågar säga att den är banbrytande. Just därför kräver den också ett stort fokus av mitt forskarteam och mig.

För att hålla huvudet kallt, tar jag bokstavligen kalla bad i Sibbarps kallbadhus. Kylan friskar upp och skärper sinnena. Det hjälper mig hålla fokus på min forskning, men ger också både ny energi och avslappning efter långa arbetsdagar.

Men det är värt allt arbete. För trots att man i tidigare studier har sett samband mellan vår tarmflora och hjärt-kärlsjukdom samt diabetes typ 2, behövs det mycket större studier. Därför undersöker vi 10.000 svenskar, där vi bland annat analyserar bakteriesammansättning i avföring och kopplar det till vad man äter och vilka genvarianter man har.

När vi är klara, är målet att vi ska ha bättre förståelse om hur vår tarmflora fungerar och hur den samspelar med våra gener och vad vi äter. Förstår vi det, kommer vi i framtiden ha bättre möjligheter att ge dig personliga kostråd,baserat på din tarmflora.

Vår forskning hade inte varit möjlig utan det anslag vi fått, ett anslag som är möjligt tack vare alla givare.

Marju Orho-Melander, professor vid Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds Universitet.