Barns hjärtfel

Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Barn och ungdomar kan också drabbas av hjärtmuskelsjukdomar och rytmrubbningar.

Fakta barns hjärtfel
  • Varje år föds drygt 1 000 barn med ett hjärtfel i Sverige.
  • Överlevnaden till vuxen ålder för barn med medfödda hjärtfel har ökat, från cirka 60 procent på 1960-talet till nästan 95 procent i dag.
  • Varje år genomförs cirka 600 barnhjärtoperationer.
  • Drygt 20 000 barn under 18 år lever med hjärtsjukdom, men många har kunnat friskskrivas efter åtgärd.
  • Cirka 40 000 vuxna lever med ett medfött hjärtfel.
  • Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att hjärtsjukdom hos barn ska upptäckas i god tid så att de kan ges rätt behandling.

De vanligaste hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar är de medfödda hjärtfelen. Varje år föds cirka 1 000 barn i Sverige med en missbildning på hjärtat. Vissa av hjärtfelen är lindriga och kräver ingen åtgärd, men de flesta behöver åtgärdas någon gång under livet. I drygt 10 procent av fallen är tillståndet akut behöver åtgärdas direkt i samband med födseln.

Olika typer av hjärtfel hos barn

De vanligaste typerna av medfödda hjärtfel är hål i de väggar som skiljer förmaken respektive kamrarna åt. De kallas förmaksseptumdefekt respektive kammarseptumdefekt. Exempel på andra medfödda hjärtfel är förträngning i aortaklaffen, lungpulsåderklaffen eller i kroppspulsådern. Det förekommer också att kropps- och lungpulsådrorna har bytt plats där de avgår från hjärtat, så kallad transposition. Kombinationer av hjärtmissbildningar finns, och ibland finns endast en fungerande hjärtkammare.

Förutom dessa missbildningar finns också hos barn och ungdomar hjärtmuskelsjukdomar liksom rytmrubbningar. Vissa av dessa tillstånd kan vara ärftliga.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Barnhjärtan
Vetenskapligt ansvarig: Jan Sunnergårdh, senior rådgivare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07