Generalsekreterare Kristina Sparreljung

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare heter Kristina Sparreljung. Med lång erfarenhet inom organisationen har hon idag det övergripande ansvaret för att leda och utveckla Hjärt-Lungfondens arbete.

”Min övertygelse är att forskning är nyckeln till att rädda fler liv”. 

Kristina Sparreljung tillträdde tjänsten som generalsekreterare den 1 oktober 2014 efter Staffan Josephsson. Som generalsekreterare vill Kristina öka fokus på forskning som nyckeln för att rädda fler liv och ge människor med hjärt-kärlsjukdom fler friska år.

Bakgrund och tidigare erfarenhet

Sedan 2003 har Kristina Sparreljung arbetat som insamlings- och marknadschef på Hjärt-Lungfonden och har under de åren bidragit till att öka Hjärt-Lungfondens utdelning till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar från 50 till 210 miljoner kronor.  

Sin bakgrund har Kristina inom utbildning, försäljning, insamling, marknadsföring och kommunikation. Hon har en DIHM Affärskommunikation, IHM master, LPU ledarskap Handelshögskolan i Stockholm och Executive MBA på Stockholms universitet. Som generalsekreterare leder hon den löpande förvaltningen av Hjärt-Lungfonden enligt de riktlinjer och anvisningar som sätts upp från styrelsen. 

Sitter i styrelsen för FRII

Förutom sitt uppdrag i Hjärt-Lungfonden sitter Kristina också med i styrelsen för FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). Genom det bidrar hon också till branschens fortsatta utveckling och kompetenshöjning bland annat genom att hålla utbildningar för nya insamlare samt den EFA-certifierade utbildningen Certified Fundraiser på Berghs School of Communication. 

Läs en intervju med Kristina Sparreljung här

Se filmen om Kristina Sparreljung här

Kontakt

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Telefon: 08-566 242 45, 0708-54 42 45
kristina.sparreljung@hjart-lungfonden.se