Elva mål för hjärt- och lungforskningen

Hjärt-Lungfonden bekämpar vår tids stora folksjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar. Här nedan hittar du våra elva mål för hjärt- och lungforskningen i Sverige.

Hjärt- kärlsjukdomar

Hjärtsvikt
Minst 250 000 svenskar lider av hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara svårt invalidiserande och är förknippad med hög dödlighet. Forskningens mål inom 10 år är att utveckla ny behandling som förbättrar överlevnaden och gör att patienter med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

Barns hjärtsjukdom
Varje dag föds tre barn med hjärtfel. Forskningens mål inom fem år är att öka förståelsen för orsakerna till barns hjärtfel samt att med diagnostik och behandling från fosterliv till ung vuxen säkerställa att hjärtsjuka barn inte bara överlever utan också får ett bra liv, både som barn och vuxna.

Hjärtinfarkt
I år drabbas 30 000 svenskar av akut hjärtinfarkt och 8 300 dör. Forskningens mål inom 10 år är att hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.

Förmaksflimmer
Idag har minst 300 000 svenskar förmaksflimmer. Förmaksflimmer ökar risken att drabbas av stroke. Forskningens mål inom 10 år är att hitta alla med oupptäckt förmaksflimmer, förbättra livskvaliteten för de drabbade och minska risken för stroke.

Plötsligt hjärtstopp
Varje år drabbas minst 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara 500 överlever. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.


Stroke
Varje år drabbas minst 30 000 svenskar av stroke och hälften avlider eller blir svårt funktionsnedsatta. Forskningens mål inom 10 år är att halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.


Diabetes
Idag har 350 000 svenskar typ 2-diabetes. Diabetes ökar kraftigt risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskningens mål inom 10 år är att förstå sambandet mellan sjukdomarna och på så sätt förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes.

Lungsjukdomar

Sömnapné
Idag lider minst 300 000 av andningsuppehåll under sömn. Sömnapné leder till försämrad livskvalitet och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Forskningens mål inom 10 år är att utveckla bättre behandlingsmetoder för att förhindra uppkomst av hjärt-kärlsjukdom hos de drabbade.

Astma
Idag lider en halv miljon svenskar av astma. Allt fler barn och vuxna drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå hur olika typer av astma uppkommer, förbättra diagnostiken samt hitta en personlig och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten.

KOL
Idag lider minst en halv miljon svenskar av KOL. Forskningens mål inom 10 år är att bättre förstå sjukdomen samt utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.


Tuberkulos
Varje dag dör 4 000 personer i världen av tuberkulos. Det sker en kraftig ökning av tuberkulos som är resistent mot antibiotika. Forskningens mål inom 10 år är förbättra diagnostik, nya vacciner och helt nya behandlingar som möter det globala hotet.

Med forskningens hjälp vill vi rädda liv och ge människor fler friska år.