Läs sammanfattningen av Lungrapporten 2019

I Sverige lever idag 1,3 miljoner människor med lungsjukdom. I sammanfattningen av Lungrapporten 2019 hittar du det viktigaste från årets rapport.

1,3 miljoner lever med lungsjukdom

Enligt Socialstyrelsen uppskattas mellan 8–10 procent av befolkningen över 45 år vara drabbade av KOL men bara 30 procent av dem har fått en diagnos. Astma, kronisk inflammation i luftrören, är ännu vanligare. Enligt Socialstyrelsen har omkring 800 000 människor i Sverige diagnosen astma.

E-cigaretter – inkörsporttill nikotinberoende?

Som ett svar på minskade försäljningsintäkter har tobaksbolagen sedan 2004 introducerat en ny typ av nikotinprodukt – e-cigaretten. I Lungrapporten kan du läsa om den senaste forskningen om e-cigaretter.

KOL – en folksjukdom, eller kanske flera?

KOL orsakas oftast av rökning, men även långvarig exponering för damm, rök och gas kan ge upphov till sjukdomen. I vissa fall är orsaken okänd.

Astma – nytt hopp för de svårast sjuka

Bamse-projektet, som är en av världens största studier kring astma, allergi och lungutveckling hos barn och unga, startade 1994. Syftet var att ta reda på hur arv, livsstil och miljö påverkar barns utveckling av sjukdomarna. Hittills har över 200 vetenskapliga artiklar kommit till tack vare Bamse-studien.

Det här är några av rubrikerna i sammanfattningen av Lungrapporten 2019. Där hittar du också mer och sarkoidos, lungfibros, tuberkulos och forskningsprojektet SCAPIS.