Hjärtrapporten 2016: Allt fler har högt blodtryck

En av fem svenskar har högt blodtryck och mest markant är ökningen hos personer över 65 år. Det visar nya siffror i Hjärtrapporten 2016. Högt blodtryck är en av de största riskfaktorerna för förtida död i hjärt-kärlsjukdom.

Ladda ner Hjärtrapporten 2016

De allra flesta kommer någon gång under livet att drabbas av ett okontrollerat högt blodtryck. Statistik från Hjärtrapporten 2016 visar att bland personer som är 65–84 år har nästan hälften, 48 procent, högt blodtryck år 2015. Det är en markant ökning från 2004 då siffran var 39 procent. I alla åldersgrupper sammanlagt har en av fem personer högt blodtryck.

– Hjärtrapporten visar att vi står inför nya utmaningar när riskfaktorer som högt blodtryck ökar. Hjärtsjukdomarna ändrar karaktär och det behövs ny forskning för att hänga med i utvecklingen och ge fler människor ett längre och friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Högt blodtryck och övervikt ökande riskfaktorer

Riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar har ändrats över tid. Under den senaste tioårsperioden har rökningen minskat i befolkningen, medan just högt blodtryck och även övervikt och fetma har ökat. Förekomsten av diabetes är konstant.

– Hälften av alla 65-åringar har högt blodtryck och riskerar att bli sjuka eller i värsta fall dö helt i onödan. Och väldigt många vet inte om det. Fler måste få sitt höga blodtryck upptäckt och behandlat, säger Johan Sundström, professor i epidemiologi och forskare med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Om Hjärtrapporten

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild av forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges år 2016 ut för tionde året i rad. Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. 

Sammanfattning av Hjärtrapporten 2016

Ladda ner hela Hjärtrapporten 2016 här