SCAPIS - världsunik studie ska förhindra hjärt-lungsjukdom

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott.

Den vetenskapliga studien SCAPIS leds av en nationell forskargrupp  i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott – att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. 

Forskningsstudien SCAPIS finansieras främst genom gåvor från Hjärt-Lungfondens givare samt betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen själva har också bidragit med värdefull finansiering. 

7 av 10 svenskar saknar någon som har dött i förtid

För många människor är julen en svår högtid – en ny Sifoundersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden visar att 7 av 10 svenskar, 70 procent, saknar någon som har dött i förtid. Samtidigt visar ny statistik att antalet...

Det här är SCAPIS

SCAPIS är Hjärt-Lungfondens största satsning någonsin. Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år, byggs världens djupaste medicinska kunskapsbank. Målet är att kunna förutsäga vem s...

Se filmen om SCAPIS

Se filmen som på ett enkelt sätt förklarar vad Hjärt-Lungfondens forskningsprojektet SCAPIS är för något.

Deltagare i SCAPIS-studien

Inom SCAPIS-studien kommer 30 000 personer att undersökas. Här hittar du svar på frågor kring deltagande i SCAPIS-studien.