SCAPIS

SCAPIS - en världsunik studie

SCAPIS-projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott.

I SCAPIS-studien undersöktes över 30 000 personer mellan 50 och 64 år.

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. De önskvärda forskningsgenombrotten ligger en bit fram i tiden och skulle kunna förutse och, i bästa fall, förhindra hjärt-lungsjukdom.

Samarbete mellan sex universitetssjukhus

Den vetenskapliga studien SCAPIS leds av en nationell forskargrupp i samarbete med de 6 universitetssjukhusen i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. Projektet ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott – att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. 

Hjärt-Lungfonden huvudfinansiär

Forskningsstudien SCAPIS finansieras främst genom gåvor från Hjärt-Lungfondens givare samt betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen själva har också bidragit med värdefull finansiering.

SCAPIS ska ringa in frisk och risk

"Vi skulle kunna skjuta upp hjärt-kärlsjukdom i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra den helt och hållet".

Läs om ansvarige professorns vision

SCAPIS ger KOL-forskningen hopp

En av flera SCAPIS-forskningsstudier som bedrivs i Stockholm ska ge svar på varför icke-rökare drabbas av KOL.

Läs om KOL inom SCAPIS

Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt SCAPIS.

Läs om skillnaderna

SCAPIS - frågor och svar

”En självklarhet att Hjärt-Lungfonden ska få min kvarlåtenskap”

När månadsgivaren Franz Čech, 80 år, upprättade sitt testamente valde han att testamentera en del av sin kvarlåtenskap till Hjärt-Lungfonden. Han har inga egna barn och vill därför att hans arv tillfaller en seriös organisation där pengarna gör nytta.

Läs Franz berättelse