SCAPIS, en världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

SCAPIS är en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Målet är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av t ex hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår.

I SCAPIS har 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50 - 64 år, genomgått omfattande hälsoundersökningar - prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Allt samlat material blir tillsammans världens djupaste data-, bild- och biobank. En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden som är studiens huvudfinansiär.

Vill du vara med och stötta SCAPIS?

SCAPIS ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Med din gåva bidrar du i kampen om att förebygga och förhindra hjärt- och lungsjukdomar.

Stöd SCAPIS

SCAPIS ger KOL-forskningen hopp

En av flera SCAPIS-forskningsstudier som bedrivs i Stockholm ska ge svar på varför icke-rökare drabbas av KOL.

Läs om KOL inom SCAPIS

SCAPIS kan ge ledtrådar om covid-19

Forskare planerar att använda den stora befolkningsstudien SCAPIS för att hitta särskilda riskgrupper vid covid-19-infektion.

Läs om SCAPIS och covid-19

Kontaktuppgifter

För mer information om SCAPIS-studien samt pågående forskning är du välkommen att kontakta SCAPIS-kontoret

Kontakta SCAPIS