Deltagare i SCAPIS-studien

Inom SCAPIS-studien kommer 30 000 personer att undersökas. Här hittar du svar på frågor kring deltagande i SCAPIS-studien.

Så väljs deltagarna ut

De 30 000 personer som undersöks i studien är mellan 50-64 år och väljs ut slumpmässigt. Alla deltagare får en personlig inbjudan via post och det går inte att själv anmäla sitt intresse för att delta.

Det ingår i undersökningen

Alla deltagare får en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol. Det innebär också en möjlighet till tidig upptäckt och behandling av eventuell hjärt-kärlsjukdom och KOL.   

Har du fått en inbjudan?

Har du mottagit en personlig inbjudan och har frågor kring din medverkan - kontakta din universitetsort enligt nedan.

Sahlgrenska
universitetssjukhuset

E-post: scapis@vgregion.se 
Tel: 031 342 98 43 / 031- 342 96 94
Webbplats

Skånes universitetssjukhus
E-post: sus.malmo.scapi@skane.se 
Tel: 040-33 20 22 / 040-33 20 91
Webbplats

Karolinska universitetssjukhuset
E-post: scapis@​karolinska.​se
Tel: 08 – 58 58 61 28
Webbplats 

Sidan senast uppdaterad 2015-04-28