Det här är SCAPIS

SCAPIS är Hjärt-Lungfondens största satsning någonsin. Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år, byggs världens djupaste medicinska kunskapsbank. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom och hindra sjukdomen innan den uppstår.

Stöd livsviktig forskning - bli månadsgivare nu
  • SCAPIS-studien har möjliggjorts av Hjärt-Lungfondens givare. Tack vare deras stöd kan denna storskaliga befolkningsstudie genomföras i Sverige.

  • SCAPIS ger fantastiska möjligheter för nya forskningsgenombrott – att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna gå från generell behandling till skräddarsydd och individanpassad behandling. 

  • Aldrig tidigare har det lagrats så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. När den storskaliga studien genomförs blir den dessutom världens mest omfångsrika informationsbank. Behovet av färska data är stort och tack vare ny avancerad bildteknik, kan forskarna samla in material på ett sätt som inte har kunnat göras tidigare. 

  • Informationsbanken som byggs upp  blir en nationell resurs  och fungerar som en kunskapsbank för svenska forskare under många år framöver. Forskarna får tillgång till både bred och djup information eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar.

  • Totalt kommer 30 000 personer, i åldern 50-64 år, att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud och blodprover.  Ju fler som undersöks, desto snabbare kommer forskarna att kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom.  

  •  En pilotstudie av SCAPIS genomfördes i Göteborg under 2012 . Då deltog drygt 1 100 göteborgare i åldern 50–64 år som fick genomgå omfattande hälsoundersökningar. Tack vare undersökningarna räddades fyra personer till livet när sjukdomar som krävde omgående behandling upptäcktes.

  • Alla de 30 000 personerna beräknas ha blivit undersökta i slutet av 2018.