Vardagshjältar inom SCAPIS

Den stora befolkningsstudien SCAPIS kommer förhoppningsvis att resultera i stora forskningsgenombrott. Men vore det inte för alla de som dagligen tar emot de 30 000 studiedeltagarna skulle inte projektet kunna bedrivas. Lisbeth Winberg och Carina Hansson är två av SCAPIS vardagshjältar. I Göteborg är Lisbeth Winberg den första person deltagarna i SCAPIS kommer i kontakt med. Det är hon som tar emot samtal och mejl från dem som fått en inbjudan och som bokar alla tider.

Flertalet glada för hälsoundersökning

− Man kan säga att jag fungerar som spindeln i nätet. Det är ett riktigt roligt jobb. Mer än 95 procent av alla som hör av sig är glada över att ha fått en inbjudan och de flesta ser det som en dubbel vinst – de kan hjälpa forskningen framåt samtidigt som de får en grundlig hälsoundersökning alldeles gratis.

Lisbeth Winberg är biomedicinsk analytiker och har själv arbetat med kliniska prövningar inom hjärt-kärlområdet i 30 år. Hon är övertygad om att SCAPIS kommer att leda till att forskarna hittar markörer i blodet som påvisar hjärt-, kärl- och lungsjukdom och att kunskapen om sjukdomarna kommer att fördjupas.

− Att den här forskningen kommer att gagna mina barn och barnbarn råder det inga tvivel om.

Många vill bidra till forskningen

Carina Hansson är forskningsundersköterska och arbetar med SCAPIS i Malmö. Även hon är övertygad om att studien kommer att ge det resultat forskarna önskar sig.

− Tänk så mycket lidande som kan undvikas och pengar som kommer att sparas i framtiden, säger hon. Precis som i Göteborg anser Malmöborna att en kallelse till SCAPIS är som att slå två flugor i en smäll.

− Många tycker att de vunnit högsta vinsten på lotteri. De får en fantastisk hälsoundersökning samtidigt som de tror på forskningen och att den ska resultat, säger Carina Hansson.

Faktaruta:

Sex universitet i samarbete
SCAPIS är en världsunik studie som pågår i Sverige just nu. 30 000 svenskar genomgår en bred hjärt-, kärl- och lungundersökning vid universitetssjukhusen i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. Målet är att få mycket större kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna förhindra dem innan de uppstår. SCAPIS finansieras framför allt genom gåvor från Hjärt-Lungfondens givare.