Ny metod ska hitta KOL i ett tidigt skede

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en av vår tids stora folksjukdomar, med mellan
400 000 och 700 000 drabbade bara i Sverige.

I Malmö har en forskargrupp utvecklat en ny metod som med hjälp av nanopartiklar kan upptäcka KOL i ett mycket tidigare stadium än vad som är möjligt med de metoder som används idag. Studien är en del av SCAPIS, Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning.

Mängden partiklar visar hur lungorna mår

- Vi har testat en metod där studiedeltagare får andas in mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar, hålla andan en kort stund och därefter andas ut i ett mätinstrument. Mängden partiklar som då stannar kvar i lungorna visar hur lungorna mår. En större mängd partiklar tyder på emfysem i lungorna, förklarar Laura Aaltonen, röntgenläkare vid Lunds universitet och en av forskarna i gruppen bakom metoden.

Emfysem är en typ av förstörd lungvävnad och en av två komponenter i diagnosen KOL. Vid emfysem förstörs de små lungblåsorna och bildar förstorade hålrum i lungan. Just detta tillstånd kan metoden med nanopartiklarna identifiera. Emfysem innebär att lungornas syreupptagningsförmåga försämras. I ett tidigt skede av tillståndet upplever patienten oftast få om några symptom alls och de tidiga förändringarna går inte att upptäcka genom en spirometriundersökning, som är den vanligaste metoden idag för att diagnostisera KOL. Med hjälp av nanopartiklar hoppas forskarna kunna upptäcka KOL på ett tidigt stadium, vilket skulle ge ökade möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet.

Metoden underlättar forskning om nya behandlingar

-Ju tidigare diagnosen kan ställas desto mer tid kan läggas på åtgärder. Jag tror och hoppas att vår metod har förutsättningar att hitta KOL långt tidigare, möjligen flera år tidigare, än i dagsläget. Det skulle också skapa bättre möjligheter för forskning om nya behandlingar, förklarar Laura Aaltonen.

Forskargruppens mål är att kunna utveckla ett enkelt instrument för användning i primärvården för bättre och tidigare diagnostik av KOL. Det återstår ännu många steg och fler studier som måste utföras, men resultaten så här långt gör att forskargruppen ser positivt på framtiden. Om utfallet blir fortsatt gott kan metoden med nanopartiklar bli både enkel och kostnadseffektiv, något som skulle kunna vara intressant också för länder och vårdgivare med begränsade resurser.

- SCAPIS övergripande målsättning är att hitta och behandla hjärt-kärl- och lungsjukdom innan sjukdomen uppstår. Metoden där nanopartiklar används för att hitta KOL på ett tidigt stadium, är ett mycket intressant steg i just den riktningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

AiDA (Airspace Dimension Assessment with Nanoparticles)

Resultaten publicerades i mitten av april i den vetenskapliga tidskriften Thorax. Den nya metoden heter AiDA (Airspace Dimension Assessment with Nanoparticles) och upphovsmännen bakom metoden är universitetslektor Jakob Löndahl och professor Per Wollmer vid Lunds universitet.

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga
Läkare inne på operation

En världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

Kan man förhindra hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår? Med SCAPIS – Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor – är målet att kunna stoppa hjärt och lungsjukdomar innan de uppstår.

Ta reda på mer om SCAPIS
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS