SCAPIS-studien

Inblick i en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga

Vårdpersonal som utför underökning på patient | Nursing staff performing examination on patient
Vårdpersonal som utför undersökning på patient | Nursing staff performing examination on patient

Tack vare att över 30 000 personer i Sverige genomgått omfattande hälsoundersökningar i SCAPIS har vi kunnat bygga världens största data-, bild- och biobank. Det blir en oerhört värdefull forskningsbank under många år framöver.

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med vår dataskyddspolicy

Tre generationer av kvinnor vid gunga
Logotyp Göteborgs universitet
Logotyp Karolinska institutet
Logotyp Linköpings universitet
Logotyp Lunds universitet
Logotyp Uppsala universitet
Logotyp Umeå universitet
Logotyp Norrlands universitetssjukhus
Logotyp Universitetssjukhuset i Linköping
Logotyp Skånes universitetssjukhus
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Akademiska sjukhuset
Danderyds sjukhus logotyp
Logotyp Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär av SCAPIS