SCAPIS-studien

Inblick i en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga

Se webbsändningen här
Vårdpersonal som utför undersökning på patient | Nursing staff performing examination on patient

Tack vare att över 30 000 personer i Sverige genomgått omfattande hälsoundersökningar i SCAPIS har vi kunnat bygga världens största data-, bild- och biobank. Det blir en oerhört värdefull forskningsbank under många år framöver.

Tre generationer av kvinnor vid gunga

Nyhetsbrev om SCAPIS-studien

Vill du ta del av nyheter och nya spännande resultat från SCAPIS-studien. Anmäl intresse genom att registrera din mejladress.