Om Salternativ och Redusalt

Den högsta rekommenderade dagliga dosen av salt är sex gram, ändå får vi svenskar i oss nästan dubbelt så mycket. Den största delen kommer från helt vanliga matvaror som vi köper till frukost, lunch och middag. Det finns mycket man kan göra för att minska sitt saltintag, som till exempel att välja nyckelhålsmärkta produkter eller att smaksätta maten med kryddor som förhöjer sältan.

Genom kampanjen Salternativ arbetar vi för att öka kunskapen om hur du som konsument kan välja produkter med ett lägre saltinnehåll och på så sätt bidra till ett lägre saltintag hos den svenska befolkningen.

Att äta för mycket salt kan leda till förhöjt blodtryck som i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Nästan 27 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lever med ett förhöjt blodtryck. Forskning visar att, genom att minska saltintaget med 30 procent skulle förekomsten av stroke hos svenska folket minska med hela tio procent och hjärtsjukdom med sex procent.

Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor

Bakgrunden till kampanjen

År 2015 startades ReduSalt, ett samarbete mellan branschorganisationer, myndigheter och intressenter med målsättningen att ta fram metoder för att sänka salthalten i livsmedel i Sverige. Metoderna har utvecklats av forskare och livsmedelsproducenter tillsammans. För att öka allmänhetens kunskap och intresse för att minska sin saltkonsumtion har Hjärt-Lungfonden inom ramen för ReduSalt tagit fram kampanjen Salternativ tillsammans med Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Är salt så gott som vi tror?

Vi bad Markiz Tainton att ta sig ut på stan för att ta tempen på svenska folket och deras saltintag. Tänker vi på hur mycket salt vi äter? Och hur minskar man sitt saltintag?

Ge oss salternativ!