Symptom KOL

Det är framför allt rökare som drabbas av KOL. Symptomen börjar oftast med nästan ständig hosta och upphostning av slem, så kallad rökhosta, som rökarna upplever som "ett naturligt tillstånd".

Luftrörsförträngningen och lungförstöringen kommer smygande och märks oftast inte förrän processen pågått i årtionden.Symptomen domineras då av den inskränkta lungfunktionen – trötthet, dålig ork och andfåddhet även vid liten fysisk ansträngning. Andfåddhet, i regel vid måttlig ansträngning och ibland även i vila, är det typiska symptomet.

Infektionsutlösta försämringsskov (bronkitskov) med ökad hosta och missfärgad upphostning är ett typiskt och viktigt inslag i sjukdomsbilden även i tidiga stadier när besvären mest består av bronkitsymptom. Hos personer med utvecklad KOL ger akuta luftvägsinfektioner onormalt allvarlig och långvarig sjukdom.

Eftersom nästan alla som har KOL är rökare, förknippar de ofta symptomen med rökningens välkända negativa effekt på konditionen. Därför finner de sig i sin minskade ork och anpassar sig till detta. Stillsamma personer som inte sätter andningsförmågan på prov kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga på grund av KOL innan de förstår att de är sjuka. När andningsförmågan sjunker ytterligare brukar dock symptomen komma ganska fort och snart bli allt värre.

När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ då blir påverkade, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är vanligt.

Senast uppdaterad 2014-03-05

Den värsta sjukdomen 

Jeans föräldrar drabbades båda av KOL. "Det är den värsta sjukdomen man kan tänka sig".

2014-02-04

KOL kräver tvärvetenskaplig forskning

Kombinationen av nya läkemedel, ökad kunskap om rökningens negativa effekt och rehabiliteringens positiva inverkan gör att många lungpatienter mår allt bättre. Nästa stora steg är att förstå hur KOL samverkar med andra sjukdomar.

Läs mer

2014-03-05

Forskning KOL

För att förhindra att fler människor drabbas av KOL inriktas en stor del av forskningen mot att identifiera faktorer som är särskilt viktiga för att utveckla eller för att skydda mot sjukdomen.

Läs mer

2014-04-03

Stöd forskningen om KOL

Tänk dig att andas genom ett sugrör. Varje andetag, dygnet runt. Så lever över en halv miljon svenskar, bara mer forskning kan lösa gåtorna. Din gåva behövs, stöd vår kampanj!

Läs mer

2012-07-03

Hjärtsvikt, KOL och lungemboli - Hans Krona har tre diagnoser

Medan Hans Krona fixar fika vid köksbordet i villan i Ronneby pratar han om handboll i ungdomen och om hur både han och tränaren rökte i pausen. Fimpade gjorde han på 70-talet, men de egna barnen hann dessvärre få sin beskärda dos passiv rökning,...

Läs mer

2012-05-23

Mormor och mamma dog i KOL

Inom loppet av fem år avled Marie Munthers mormor och mamma. Båda drabbades av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. – Jag tror att mamma hade levt i dag om hon hade slutat röka när hon fick diagnosen, säger Marie.

Läs mer

2014-03-05

Kol + hjärtsjukdom = ofta sant

Många som har KOL lider även av andra sjukdomar, inte minst hjärtsjukdom. Frågan är vad som är hönan och vad som är ägget.

Läs mer

2014-03-05

Ny metod för KOL-patienter

Med en liten strutformad ventil kan livskvaliteten för personer med KOL höjas avsevärt – och snabbt. Ett enkelt ingrepp med lokalbedövning kan ersätta en riskfylld operation. En ny metod prövas nu i Lund och Solna.

Läs mer

2012-05-23

Nytt läkemedel för KOL-sjuka

Ett nytt läkemedel som minskar inflammationen i de finaste luftrören och i lungblåsorna och som därmed minskar antalet försämringsperioder och förbättrar lungfunktionen hos KOL-patienter har godkänts av Läkemedelsverket.

Läs mer

2012-05-23

Motion viktig medicin för KOL-sjuka

Personer med lungsjukdomen KOL lider av kronisk syrebrist och blir lätt andfådda, vilket i många fall leder till att de är mindre fysiskt aktiva än andra i jämförbar ålder.

Läs mer

2012-05-23

En aktiv informatör

Livet bromsade in, men fortsätter, om än i en lite långsammare takt. Gunilla Dahl är en av över en halv miljon svenskar som har lungsjukdomen KOL.

Läs mer