Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer information

Stäng

KOL symptom

Det är framförallt rökare som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men det är inte säkert att de reagerar på varningstecknen. Rökhostan, som innebär en nästan ständig hosta och upphostning av slem, ses som ett naturligt tillstånd för många rökare.

Symptom KOL
  • Upphostning av slem.
  • Trötthet.
  • Dålig ork.
  • Andfåddhet även vid mindre ansträngning.
  • Ökad hosta.
  • Missfärgad. upphostning.

Det första symptomet för KOL är oftast upphostning av slem. Symptomen på nedsatt lungfunktion, som trötthet och andfåddhet, kommer i allmänhet senare, när processen kan ha pågått i årtionden.

Symptomen på KOL är framför allt trötthet, dålig ork och andfåddhet, även vid liten fysisk ansträngning eller till och med när man vilar. Ökad hosta och missfärgad upphostning är också ett typiskt och viktigt inslag i sjukdomsbilden vid KOL även i tidiga stadier. 

Nedsatt andningsförmåga vid KOL

Eftersom nästan alla som har KOL är rökare, förknippar de ofta symptomen med rökningens välkända negativa effekt på konditionen. Därför finner de sig i sin minskade ork och anpassar sig till detta.

Stillsamma personer som inte sätter andningsförmågan på prov kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga på grund av KOL innan de förstår att de är sjuka. När andningsförmågan sjunker ytterligare brukar dock symptomen komma ganska fort och snart bli allt värre.

Svår KOL

När sjukdomen utvecklats till svår KOL får den karaktären av allmänsjukdom eftersom flera organ då blir påverkade, till exempel hjärta, muskler och skelett. Aptitlöshet, avmagring och muskelsvaghet är också vanligt.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om KOL som är faktagranskad av Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och överläkare, Universitetssjukhuset i Lund.

Senast uppdaterad 2015-01-23

2014-07-03

Eris Nygren vattengympar för att lindra sin KOL

Att träna betyder allt. För KOL-patienterna i Umeå gör veckans två träningspass i poolen hela skillnaden. Eris Nygren har deltagit i vattengympa sedan hon fick diagnosen KOL för snart 14 år sedan.

Läs mer

2014-06-11

Joakim Geigert fortsätter pappas kamp mot KOL

Det var år 2000 som Joakim Geigert förlorade sin pappa Hagge i KOL. Det var tungt att stå bredvid och se hur lungsjukdomen sakta men säkert släckte kämpaglöden hos en av våra mest folkkära personligheter.

Läs mer

2014-06-11

KOL kräver tvärvetenskaplig forskning

Kombinationen av nya läkemedel, ökad kunskap om rökningens negativa effekt och rehabiliteringens positiva inverkan gör att många lungpatienter mår allt bättre. Nästa stora steg är att förstå hur KOL samverkar med andra sjukdomar.

Läs mer

2015-08-05

Forskning KOL

För att förhindra att fler människor drabbas av KOL inriktas en stor del av forskningen mot att identifiera faktorer som är särskilt viktiga för att utveckla eller för att skydda mot sjukdomen.

Läs mer

2014-06-11

Hjärtsvikt, KOL och lungemboli - Hans Krona har tre diagnoser

Medan Hans Krona fixar fika vid köksbordet i villan i Ronneby pratar han om handboll i ungdomen och om hur både han och tränaren rökte i pausen. Fimpade gjorde han på 70-talet, men de egna barnen hann dessvärre få sin beskärda dos passiv rökning,...

Läs mer

2015-06-30

Mormor och mamma dog i KOL

Inom loppet av fem år avled Marie Munthers mormor och mamma. Båda drabbades av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. – Jag tror att mamma hade levt i dag om hon hade slutat röka när hon fick diagnosen, säger Marie.

Läs mer

2014-05-14

Kol + hjärtsjukdom = ofta sant

Många som har KOL lider även av andra sjukdomar, inte minst hjärtsjukdom. Frågan är vad som är hönan och vad som är ägget.

Läs mer

2014-05-14

Ny metod för KOL-patienter

Med en liten strutformad ventil kan livskvaliteten för personer med KOL höjas avsevärt – och snabbt. Ett enkelt ingrepp med lokalbedövning kan ersätta en riskfylld operation. En ny metod prövas nu i Lund och Solna.

Läs mer

2014-06-11

Nytt läkemedel för KOL-sjuka

Ett nytt läkemedel som minskar inflammationen i de finaste luftrören och i lungblåsorna och som därmed minskar antalet försämringsperioder och förbättrar lungfunktionen hos KOL-patienter har godkänts av Läkemedelsverket.

Läs mer

2014-06-11

Motion viktig medicin för KOL-sjuka

Personer med lungsjukdomen KOL lider av kronisk syrebrist och blir lätt andfådda, vilket i många fall leder till att de är mindre fysiskt aktiva än andra i jämförbar ålder.

Läs mer

2014-06-11

En aktiv informatör

Livet bromsade in, men fortsätter, om än i en lite långsammare takt. Gunilla Dahl är en av över en halv miljon svenskar som har lungsjukdomen KOL.

Läs mer