Hjärt- och lungsjukdomar

En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar. Här berättar vi bland annat om behandlingar, vilka riskfaktorer som finns och hur det är att vara drabbad samt om livsstilens betydelse för en god hälsa.

Hjärt-Lungfonden finansierar forskning inom följande områden.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Aortaaneurysm

Mer information

Barns hjärtfel

Mer information

Diabetes

Mer information

Hjärtinfarkt

Mer information

Hjärtklaffsjukdom

Mer information

Hjärtrytmrubbningar

Mer information

Hjärtsvikt

Mer information

Hjärtfel kvinnor

Mer information

Kärlkramp

Mer information

Plötsligt hjärtstopp

Mer information

Lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros

Mer information

Sömnapné

Mer information

Tuberkulos

Mer information

Berättelser ur livet

"Jag har aldrig fått sån panik".

Eriks pappa dog av en hjärtinfarkt bara 50 år gammal. Erik som då var 19 år hittade honom livlös på golvet hemma.

Läs berättelsen

"Det blev sånt tumult"

Caspian opererades för hjärtfel bara fyra dagar gammal

Läs berättelsen

Jag fick 13 rätt i livet

Inom loppet av ett halvår drabbades Arne av både hjärtinfarkt och stroke.

Läs berättelsen