För att förbättra och förenkla för dig som besöker vår webbplats använder vi cookies. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsarens säkerhetsinställningar. Mer information om cookies Stäng

Hjärt- och lungsjukdomar

En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar. Här berättar vi bland annat om behandlingar, vilka riskfaktorer som finns och hur det är att vara drabbad samt om livsstilens betydelse för en god hälsa.

Hjärt-Lungfonden finansierar forskning inom följande områden.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Aortaaneurysm

Mer information

Barns hjärtfel

Mer information

Diabetes

Mer information

Hjärtinfarkt

Mer information

Hjärtklaffsjukdom

Mer information

Hjärtrytmrubbningar

Mer information

Hjärtsvikt

Mer information

Hjärtfel kvinnor

Mer information

Kärlkramp

Mer information

Plötsligt hjärtstopp

Mer information

Lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros

Mer information

Sömnapné

Mer information

Tuberkulos

Mer information

Berättelser ur livet

”Jag förstod inte hur allvarligt det var”

Ing-Britt drabbades av tuberkulos.

Läs berättelsen

"Jag singlade som ett löv av motorcykeln"

Manuel drabbades av plötsligt hjärtstopp.

Läs berättelsen

Caspian opererades bara fyra dagar gammal

Ett allvarligt hjärtfel upptäcktes vid födseln.

Läs berättelsen