Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer information

Stäng

Hjärt- och lungsjukdomar

En av Hjärt-Lungfondens uppgifter är att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdomar. Här hittar du information om symptom, behandlingar, riskfaktorer. Du kan också läsa om hur det är att vara drabbad samt om livsstilens betydelse för en god hälsa.

Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till forskning i världsklass. Hjärt- och lungsjukdomarna är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag och 1,4 miljoner svenskar är drabbade.

Varje år finansieras Hjärt-Lungfonden omkring 250 forskningsprojekt om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Här hittar du information om alla de sjukdomar som vi stödjer forskning om.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Aortaaneurysm

Mer information

Barns hjärtfel

Mer information

Diabetes

Mer information

Hjärtinfarkt

Mer information

Hjärtklaffsjukdom

Mer information

Hjärtrytmrubbningar

Mer information

Hjärtsvikt

Mer information

Hjärtfel kvinnor

Mer information

Hjärttransplantation

Mer information

Kärlkramp

Mer information

Plötsligt hjärtstopp

Mer information

Lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros

Mer information

Sömnapné

Mer information

Tuberkulos

Mer information

Lungtransplantation

Mer information

Berättelser ur livet

Har en livräddare i bröstet

Livet tog en vändning när Ulrika drabbades av hjärtflimmer och fick en defibrillator inopererad i bröstet.

Läs berättelsen

"Diagnosen blev en chock"

Christopher har aldrig någonsin rökt men drabbades ändå av den obotliga lungsjukdomen KOL.

Läs berättelsen

"Som en elefant på bröstet"

Trots att flera i släkten hade avlidit i hjärtinfarkt kunde inte Maj tro att hon skulle drabbas. 

Läs berättelsen