Varför drabbas vissa – men inte andra – av stroke?

Stroke är en av vår tids stora folksjukdomar. Varje år drabbas cirka 26 000 personer i Sverige och drygt 6 000 av dem avlider. I ungefär 85 procent av fallen är orsaken en blodpropp eller hjärninfarkt, i resterande fall handlar det om en hjärnblödning till följd av ett brustet blodkärl. Förutom dödsfallen innebär stroke förstås ett stort lidande för de som överlever – det är den allra vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna.

Det finns flera kända orsaker till stroke, exempelvis åderförfettning i form av plack i halspulsådern och förmaksflimmer. Ändå är frågan varför vissa personer drabbas av stroke, och andra inte, till stor del obesvarad. Mycket lidande och stora pengar skulle kunna sparas om vi kunde förutsäga vilka individer som löper störst risk och behandla dem förebyggande – trots att de kanske inte har några symtom. 

De gåtfulla fallen är särskilt intressanta

Jag är särskilt intresserad av de allra mest gåtfulla fallen av stroke – de 20 till 25 procent där orsaken är helt okänd. Genom att analysera biomarkörer i blod från de här patienterna försöker jag och mina kollegor hitta molekylära mönster. Vi tittar särskilt på skillnader i blodets levringsförmåga. Ett mål är att kunna kategorisera patienterna i olika undergrupper. Det skulle i sin tur göra det möjligt att skräddarsy behandlingen och omhändertagandet. På så sätt kan vi bidra till att minska risken för att de här patienterna får en ny stroke eller drabbas av hjärtinfarkt. Och då räddar vi liv.

Vi följer också upp hur det går för patienterna som fått stroke över tid. Vi kartlägger bland annat hur deras kognitiva förmåga utvecklas. Här försöker vi hitta biomarkörer som har betydelse för det långsiktiga utfallet. På sikt kan detta bidra till att vi inte bara räddar liv – utan även att vi hjälper stroke-patienterna till ett så bra liv som möjligt.

Tack för att du stödjer den livsviktiga forskningen!

Christina Jern
Överläkare och professor i neurologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg

Läs om hur du kan stödja forskning som räddar liv!