Jakten på lungsjukdom

Vad beror det på att allt fler drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utan att ha varit rökare? Och vilken betydelse har luftföroreningar för att personer med KOL får försämringsperioder? Det vill jag få svar på i min forskning.

I dag vet vi att rökning och luftföroreningar är viktiga orsaker till lungsjukdomen KOL. Sjukdomen kännetecknas av återkommande försämringsepisoder, som ofta är förknippade med infektioner, men som också kan uppkomma efter exponering för luftföroreningar. Men det saknas kunskap om sambanden. 

Kartläggning av sambandet mellan luftföroreningar och KOL

I ett forskningsprojekt, som stöds av Hjärt-Lungfonden, ska vi tillsammans med forskarkollegor i London kartlägga sambandet mellan luftföroreningar och försämringsperioder av KOL. Umeå och London har helt olika klimat och luftföroreningsmönster. Sannolikt är både luftvägarnas immunförsvar och bakteriemönster förändrade vid KOL, något som till exempel kan innebära ökad risk att försämras vid exponering för luftföroreningar. 

Vi undersöker också varför människor drabbas av KOL. Vilka ytterligare riskfaktorer finns förutom rökning och luftföroreningar?  Genetiska faktorer ökar förmodligen risken att utveckla KOL, och vi försöker även hitta biomarkörer i blodet som kan visa vilka personer som löper ökad risk att utveckla KOL och vilka som inte gör det. Det kan förhoppningsvis leda till nya läkemedel och förbättra prognosen för dem som drabbas. 

Det bästa med läkaryrket och forskningen är ”detektivjobbet” – att söka svaret på en fråga stimulerar min nyfikenhet driver mig framåt. Vägen kan många gånger vara krokig, men målet är alltid att hjälpa dem som drabbats av lungsjukdom. På fritiden är jag gärna hemma och umgås med familj och vänner eller är ute i naturen; skidåkning samt bär- och svampplockning står högt i kurs.

Tack för att du stödjer den livsviktiga forskningen!

Anders Blomberg
Professor och överläkare vid Umeå Universitet

Läs om hur du kan stödja forskning som räddar liv!