Sömnundersökningar ska ge svar på ohälsa

Min forskning handlar främst om sömnapné, att kartlägga vilka som drabbas och vilken koppling det finns mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och det metabola syndromet men också om problem med andfåddhet och hosta. Medför sömnapné en risk för diabetes och insulinrubbningar eller sjukdomar i hjärta och kärl? Under sömnen förändras andningsregleringen och hos vissa personer blir blodets syresättning sämre under natten.

Kan medföra ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Målet med forskningen är att vi ska bli bättre på att diagnostisera sömnapné för att förebygga följdsjukdomar. Det är en allvarlig diagnos som leder till lidande och som på sikt medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Trots detta är det många med sömnapné som inte har några som helst besvär. Jag vill ta reda på mekanismerna bakom hur sömnapné påverkar hjärta, blodkärl och metabolism för att vi ska kunna identifiera vilka patienter som behöver behandling för att undvika allvarliga följdsjukdomar. 

Att arbeta både som kliniker och forskare är en oslagbar kombination. Som lungläkare träffar jag patienter som har många olika lungsjukdomar. Det väcker frågor hos mig som jag kan ta vidare i min forskning. Jag har tillgång till två bra världar. På sikt hoppas jag på att vi ska minska följdsjukdomar av sömnapné. När jag inte forskar eller arbetar som läkare är jag helst på Gotland. Det är inte krångligare än så. 

Tack för att du stödjer den livsviktiga forskningen!  

Eva Lindberg
Professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Läs om hur du kan stödja forskning som räddar liv!