I kärlen finns svaren

Människor med typ 2-diabetes har en större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och komplikationer än andra. Men vilka drabbas och varför? 

Jag är distriktsläkare och i mitt arbete träffar jag många patienter med typ 2-diabetes. Därför har min forskning inriktats på att hjälpa dem och försöka ta reda på vilka riskfaktorer som ligger bakom att de har en större risk att drabbas av komplikationer och hjärt-kärlsjukdom. Vilka riskmarkörer förutsäger vilka som har en förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom? 

Förhoppning om skräddarsydd behandling

Inom ramen för studien SCAPIS, där Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär, ska jag jämföra kärlbädden hos dem med typ 2-diabetes med dem som inte har diabetes och dem som ligger på gränsen, så kallad pre diabetes. Hur ser kärlen ut i gruppen med typ 2-diabetes? Hur ser placken ut? Finns de en koppling till genetik? Varför drabbas de med diabetes typ-2 av komplikationer? Om vi kan få svar på varför de har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och arterioskleros kan vi i framtiden hitta dem i tid och kanske erbjuda dem en skräddarsydd behandling i ett tidigt skede? 

Att få möjlighet att forska och träffa de patienter som jag vill hjälpa är fantastisk och berikar mig på många sätt. Utan Hjärt-Lungfondens anslag hade det inte varit möjligt för mig att bedriva min forskning och få handleda doktorander. Jag har ett stimulerande och utvecklande arbete. Om jag har ledig tid är jag helst på Fårö. Där hittar jag mitt lugn.

Tack för att du stödjer den livsviktiga forskningen! 

Carl Johan Östgren
Professor vid Linköpings universitet.

Läs om hur du kan stödja forskning som räddar liv!