Hur kan vi få fler att överleva plötsligt hjärtstopp?

Plötsligt hjärtstopp är det farligaste och mest livshotande medicinska tillstånd man kan drabbas av. Det innebär som namnet antyder att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör. Den drabbade förlorar medvetandet och visar i regel inga livstecken.

När det händer är tiden oerhört dyrbar. En tumregel säger att vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med tio procent för varje minut som går om ingen behandling sätts in. Uppemot 10 000 personer drabbas av hjärtstopp varje år i Sverige. Bara en av tio drabbade överlever. De flesta som överlevt ett hjärtstopp har haft turen att ha människor runt sig som börjat ge hjärt-lungräddning, ringt efter ambulans och i många fall använt hjärtstartare.

Tyvärr går det alltså oftast dåligt för personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Jag ser det ofta med egna ögon i mitt arbete som läkare på den medicinska intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset.

Fler ska överleva plötsligt hjärtstopp

Målet med min forskning är att fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp ska överleva. Tillsammans med mina kollegor på Hjärtstoppscentrum i Stockholm driver jag flera stora forskningsstudier som syftar till just detta – att rädda liv.

Våra studier utvärderar allt från användning av drönare försedda med hjärtstartare och kylbehandling av hjärnan för att minska skadorna efter hjärtstoppet, till SMS-livräddning och en förenklad hjärt-lungräddningsmetod med enbart bröstkompressioner. 

Den mycket dåliga prognosen vid hjärtstopp är en av de starkaste drivkrafterna för mig i arbetet med att hitta nya behandlingar och metoder som kan påverka överlevnaden till det bättre. Jag är övertygad om att detta kan lyckas – genom forskning kan vi rädda liv. 

Tack för att du stödjer den livsviktiga forskningen!

Jacob Hollenberg
Docent i kardiologi och chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska institutet

Läs om hur du kan stödja forskning som räddar liv!