Boka föreläsning för pensionärsföreningar

Boka en forskningsföreläsning

Vi vill ge fler människor chansen till mer kunskap och ett friskare liv!

Därför erbjuder vi kostnadsfria föreläsningar med forskare som din pensionärsförening kan boka av oss helt kostnadsfritt!

Din lokala förening kan boka en kostnadsfri forskningsföreläsning genom Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens mål är att besegra hjärt-lungsjukdom – vår tids stora folksjukdom. Vi vill även ge fler människor chansen till mer kunskap och ett friskare liv, därför erbjuder vi kostnadsfria forskningsföreläsningar för pensionärsföreningar. Boka in en intressant och lärorik föreläsning redan idag.

"Forskaren framförde sin föreläsning mycket vardagligt, enkelt och på ett föredömligt pedagogiskt sätt. Det var bra att det fanns tid för frågor." Citat från en besökare

Välj bland nedanstående teman:

  • Diabetes - En föreläsning om kopplingen till hjärt-kärlsjukdom och om livsviktig forskning 

  • Hjärtinfarkt - En föreläsning om hur en hjärtinfarkt uppstår och om forskning som räddar liv

  • Hjärtrytmrubbningar/hjärtflimmer - En föreläsning om rubbningar i hjärtats rytm och om forskningens framsteg

  • Hjärtsvikt (försämrad pumpfunktion) - En föreläsning om kopplingen till hjärtinfarkt och hur forskningen hjälper de drabbade

  • KOL/Astma - En föreläsning om KOL/Astma och hur forskningen leder till ny individanpassad behandling

  • Kärlkramp - En föreläsning om kranskärlssjukdom och den forskning som pågår

  • Plötsligt hjärtstopp - En föreläsning om vad som händer när hjärtat stannar och om forskning som får fler hjärtan att slå

  • Pulsåderbråck (aortaaneurysm) - En föreläsning om bråckbildning på stora kroppspulsådern och om livsviktig forskning

  • Stroke - En föreläsning om stroke och om forskning som ska rädda liv

  • Sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) - En föreläsning om hur forskningen kan utveckla bättre behandlingsmetoder och förhindra hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden finansierar idag huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungmedicin. 2019 delade vi ut hela 308 miljoner kronor till forskning i Sverige. Forskare med anslag från oss vill gärna berätta om sina forskningsframsteg för er!

Mer information och bokning: Kontaktperson: Malin Sellin E-post: forelasning@hjart-lungfonden.se Telefon 08-586 20 260