Beställ material

Här hittar du de trycksaker och övriga produkter som du kan beställa från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (pdf) och andra kan du beställa hem kostnadsfritt. Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor.

Din beställning

Din beställning

Ok Endast siffror här.

Vill du beställa fler än 100 st? Kontakta oss. info@hjart-lungfonden.se, 08-566 24 200

Skrifter sjukdomar och hälsa

Aortasjukdomar

Aortaaneurysm och aortadissektion är två potentiellt livshotande tillstånd som uppstår i kroppens största blodkärl aortan, som även benämns stora kroppspulsådern.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Astma

Astma har ökat de senaste decennierna. Idag har 5-10 procent av Sveriges sjuåringar astma och bland vuxna är det 10 procent. Forskningen arbetar för att svara på vem som får astma och varför. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Astma - faktablad

Astma är en kronisk sjukdom där luftrörens slemhinnor är extra känsliga för olika former av retning. Ca 10 % av Sveriges befolkning har astma. 

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Barnhjärtan - faktablad

Varje år föds 1 000 barn med hjärtfel i Sverige. Forskningen har gått framåt och idag överlever 95 % av alla barn med medfött hjärtfel.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Blodtrycket

Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Högt blodtryck - faktablad

I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling. 

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Diabetes

Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och begreppet innefattar flera olika typer av diabetes. Antalet personer med diabetes växer och sjukdomen går ned i åldrarna.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Diabetes - faktablad

Minst 450 000 personer i Sverige har diabetes. Här hittar du grundläggande fakta om diabetes.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Hjärtinfarkt

I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtinfarkt - faktablad

Vid hjärtinfarkt har det bildats en förträngning i något av hjärtats kärl. Här hittar du grundläggande fakta om hjärtinfarkt.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtklaffsjukdom

Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. När en av hjärtklaffarna är påverkad av sjukdom eller skada måste hjärtat arbeta hårdare och riskerar att överbelastas. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för de tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Cirka 370 000 svenskar lider av förmaksflimmer.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtsvikt

I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärttransplantation - faktablad

Omkring 1 100 personer i Sverige har genomgått en hjärttransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

KOL - faktablad

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 människor vara drabbade. Läs vårt faktablad om KOL.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

KOL

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom - är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Kolesterol

Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram. Här kan du läsa mer om symptom och diagnos, riskfaktorer och behandling.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Kärlkramp

Omkring 190 000 personer lider av kärlkramp i Sverige. Orsaken till kärlkramp är åderförfettning i hjärtats kranskärl. Intensiv forskning bedrivs om mekanismerna bakom åderförfettning och om generna och miljöns betydelse.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Lungfibros

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Lungtransplantation - faktablad

Omkring 1 000 personer i Sverige har genomgått en lungtransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Närstående - faktablad

När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Det här faktabladet är riktad till dig som har en närstående som drabbats.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever endast ca 600. Läs om vilka faktorer som kan leda till ett hjärtstopp, om den livsavgörande hjärt-lungräddningen, behandlingen på sjukhus och livet efteråt.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Plötsligt hjärtstopp - faktablad

Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer och innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och oväntat upphör. Läs vårt faktablad om hjärtstopp.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar patientens lungor.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Stress

Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar obalans i kroppen och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Hjärt-Lungfonden vill sprida kunskap om stress och dess negativa påverkan på både kropp och själ.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Stroke - faktablad

Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Omkring 28 000 personer drabbas varje år. Läs vårt faktablad om stroke. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Stroke

Stroke drabbar varje år ca. 28 000 personer i Sverige. Orsaken är antingen en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sömnapné

Att snarkning kan vara symptom på ett betydligt allvarligare tillstånd som beror på andningsuppehåll, är det få som känner till − trots att det är en stor folksjukdom. Den kallas sömnapnésyndrom. I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Tobak - faktablad

Tobak är den enskilt farligaste riskfaktorn för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Tuberkulos - faktablad

Tuberkulos (tbc) är världens mest spridda infektionssjukdom. I Sverige drabbas omkring 700 personer årligen. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200