Beställ material

Här hittar du de trycksaker och övriga produkter som du kan beställa från oss. Vissa trycksaker finns för nedladdning (pdf) och andra kan du beställa hem kostnadsfritt. Kontakta oss gärna via info@hjart-lungfonden.se om du har några frågor. Observera att leveransen kan dröja under semestertider. Ladda gärna ner material som pdf.

Din beställning

Din beställning

Ok Endast siffror här.

Vill du beställa fler än 100 st? Kontakta oss. info@hjart-lungfonden.se, 08-566 24 200

Skrifter sjukdomar och hälsa

Aortasjukdomar

Aortaaneurysm och aortadissektion är två potentiellt livshotande tillstånd som uppstår i kroppens största blodkärl aortan, som även benämns stora kroppspulsådern.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Astma

En halv miljon svenskar lever med astma idag. Cirka sex procent av Sveriges sjuåringar har astma och för vuxna är siffran åtta procent. Forskningen har lyckats identifiera en mängd faktorer men många frågeställningar återstår, som vem som får astma och varför.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Blodtrycket

Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka 1,8 miljoner drabbade. Många är inte medvetna om sitt blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck ofta inte ger några tydliga symptom. I den här skriften lär du dig mer om riskerna med högt blodtryck.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Högt blodtryck - faktablad

I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen högt blodtryck. Ett högt blodtryck är en betydande riskfaktor för flera av hjärt-kärlsjukdomarna. Läs vårt faktablad om symptom, riskfaktorer och behandling. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Diabetes

Trots att diabetesforskningen har nått stora framgångar så kvarstår många utmaningar. Sjukdomen växer lavinartat över världen och går ner i åldrarna. Forskningen inriktar sig på bättre behandlingsmetoder och på kopplingen mellan diabetes och hjärt- kärlsjukdom. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Diabetes - faktablad

Minst 450 000 personer i Sverige har diabetes. Här hittar du grundläggande fakta om diabetes.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtinfarkt

I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtinfarkt - faktablad

Vid hjärtinfarkt har det bildats en förträngning i något av hjärtats kärl. Här hittar du grundläggande fakta om hjärtinfarkt.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtklaffsjukdom

Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. Den allra vanligaste hjärtklaffsjukdomen ger sig dock till känna högre upp i åldrarna.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtrytmrubbningar

Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är det samlade namnet för de tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Minst 180 000 svenskar lider av förmaksflimmer.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärtsvikt

I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Hjärttransplantation - faktablad

Omkring 1 100 personer i Sverige har genomgått en hjärttransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

KOL - faktablad

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 människor vara drabbade. Läs vårt faktablad om KOL.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

KOL

KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom - är en av vår tids stora folksjukdomar. I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer ha KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Kolesterol

Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram. Här kan du läsa mer om symptom och diagnos, riskfaktorer och behandling.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Kvinnors hjärtan

Många tror att kvinnor inte drabbas av hjärtsjukdom i samma utsträckning som män. Det stämmer inte. Kvinnor drabbas lika mycket som män, men ofta cirka tio år senare i livet. I skriften kan du läsa om kvinnors hjärtsjukdom och den viktiga forskningen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Kärlkramp

Kärlkramp är en beteckning på en nedsättning av blodflödet till hjärtat. Detta ger en övergående bröstsmärta men ingen bestående hjärtmuskelskada. Kärlkramp indelas i stabil och instabil kärlkramp. Läs mer om kärlkramp och forskningen på området.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Lungfibros

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning i och mellan de små lungblåsorna. 

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Lungtransplantation - faktablad

Omkring 1 000 personer i Sverige har genomgått en lungtransplantation. Den här skriften vänder sig till dig som har funderingar kring behandlingen.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Närstående - faktablad

När en person i din närmaste omgivning får besked om sjukdom i hjärta, kärl eller lungor påverkas också du. Det här faktabladet är riktad till dig som har en närstående som drabbats.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever endast ca 600. Läs om vilka faktorer som kan leda till ett hjärtstopp, om den livsavgörande hjärt-lungräddningen, behandlingen på sjukhus och livet efteråt.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Plötsligt hjärtstopp - faktablad

Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer och innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt och oväntat upphör. Läs vårt faktablad om hjärtstopp.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar patientens lungor.

Ladda ner som pdf

Detta dokument finns endast att ladda ner som pdf.

Stress

Stress är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig stress skapar obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Hjärt-Lungfonden vill sprida kunskap om stress och dess negativa påverkan på både kropp och själ.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Stroke - faktablad

Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. Omkring 28 000 personer drabbas varje år. Läs vårt faktablad om stroke. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Stroke

Stroke drabbar varje år ca. 30 000 personer i Sverige. Orsaken är antingen en blodpropp i hjärnan (hjärninfarkt) eller ett brustet blodkärl (hjärnblödning). Läs mer om de behandlingar som finns, livet efter en stroke och om strokeforskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Sömnapné

Att snarkning kan vara symptom på ett betydligt allvarligare tillstånd som beror på andningsuppehåll, är det få som känner till − trots att det är en stor folksjukdom. Den kallas sömnapnésyndrom. I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné. 

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är den mest spridda infektionssjukdomen i världen och skördar miljoner liv varje år. I fattiga länder är tbc ett stort problem. I Sverige registreras ca 600 nya fall per år. Läs mer om sjukdomen, om tuberkelbakterien, behandlingar och forskningen.

Ladda ner som pdf

Beställ via post

Ok
Endast siffror här. Se beställning

Vill du beställa fler än
100 st? Kontakta oss.
info@hjart-lungfonden.se
08-566 24 200