Ulf Hedins mål: Att besegra stroke

Globalt sett är stroke den näst vanligaste orsaken till död och invaliditet. Men det finns ljus i mörkret. Ulf Hedin och hans forskarteam arbetar för att drastiskt förbättra behandlingen av akut stroke.

Manlig forskare i vit rock i labbmiljö

2003 började Kärlkirurgen i Solna samla prover från alla patienter som opererats för stroke eller för åderförkalkning i halspulsådern. Varje år drabbas 28 000 personer i Sverige av stroke. I dag innehåller provsamlingen information från mer än 1 200 patienter, vilket gör den till en av världens största informationsbaser på området.  

Analyser av blodprov och förträngningar

– Alla blodprover och förträngningar har analyserats med hjälp av modern teknologi för att studera arvsanlag, proteiner och annat som kan förklara vilka mekanismer som gör att en åderförkalkning går sönder och att en propp åker upp i hjärnan, säger Ulf Hedin, professor i kärlkirurgi.

Varje underlag i provsamlingen ger närmare 100 000 variabler som med hjälp av datorbaserad bioinformatik går att sätta ihop i olika mönster som kan ge en bild av vilka mekanismer som styr processen. En så omfattande och systematisk analys gör att forskare över hela världen vill samarbeta och ta del av materialet. Forskningen, som är ett samarbete med forskare i Stanford i Kalifornien,  har nyligen presenterats i en artikel i den ansedda medicinska tidskriften Nature.

Förhindra hjärtinfarkt och stroke

– Tillsammans har vi identifierat en hittills okänd process som reglerar immunförsvarets förmåga att ”äta upp” döda celler och rensa vävnaden vid åderförkalkning, något som vi hoppas ska ge möjlighet att utveckla läkemedel som förhindrar hjärtinfarkt och stroke, säger Ulf Hedin.

Det arbete som han och hans  forskarteam gör ingår numera i Karolinska institutets forskningssatsning för att drastiskt förbättra behandlingsmetoder av akut stroke – Uppdrag: Besegra Stroke, som stöds av Hjärt-Lungfonden.

Satsningen drog igång 2012 och är genom sin bredd även den världsunik. Satsningen täcker allt från att förstå när någon drabbats av stroke, förfinad diagnostik och möjligheten att avlägsna proppar till att hitta behandlingsmetoder för att skydda hjärnan vid stroke.

Jakt på plack och läkemedel

–   För oss som jobbar med kärlforskning handlar det om att hitta individen, hitta placket och hitta läkemedlet som gör placket mer stabilt, säger Ulf Hedin och fortsätter:

– Vi har åtminstone fem eller sex olika projekt som kan utvecklas till läkemedel. Dessutom har vi gjort en ganska ny upptäckt som kan vända upp och ner på föreställningen att mycket kalk är farligare än lite. Om förkalkade kärl är mer stabila kan det vara naturens eget sätt att ta hand om en sjukdom.