”Obehandlade flimmer innebär högre risk för stroke”

En kvarts miljon svenskar har förmaksflimmer med fem till tio gånger högre risk att drabbas av stroke. Behandling med blodförtunnande medicin minskar risken för stroke med 70 procent, men endast hälften av personerna som behöver medicineringen får den.

Porträttbild av manlig forskare med stetoskop

Det finns en stor grupp personer som inte vet om att de har flimmer eftersom de inte får några symptom, så kallat tyst flimmer. De går därför obehandlade med hög risk att få stroke. 

Detta hoppas Mårten Rosenqvist, överläkare och professor i hjärtsjukdomar, kunna ändra på. Han och hans forskarteam undersöker om antalet strokefall kan minskas med hjälp av EKG-screening. De bjöd in hälften av alla stockholmare och hallänningar över 75 år till att testa sig själva under 14 dagar med en EKG-maskin.  

– Vi upptäckte obehandlade flimmer hos 5 procent av dem vi undersökte och erbjöd dem att börja med blodförtunnande läkemedelsbehandling. Motsvarande siffra för screening av exempelvis bröstcancer ligger under 1 procent.

Tusentals fall av stroke kan förhindras varje år

I studien jämförs den undersökta gruppen med den icke undersökta gruppen för att se om EKG-screeningen har förebyggt strokefall. Om 3 till 5 år kommer forskningsresultaten. Om den visar att screening för riskgrupper är så effektiv som man tror kommer tusentals strokefall om året att kunna förhindras. 

– Vi hoppas kunna lägga till EKG-screeningen till det allmänna hälsosamtalet som många personeröver 75 år gör tillsammans med distriktssköterskan i hemmet.

Enklare screening med hjälp av blodprov

Nästa steg är att se om blodprov kan vara till hjälp. Det är känt sedan tidigare att förhöjda värden av vissa biokemiska markörer är kopplade till förmaksflimmer och stroke. Om screening kan göras med blodprov i framtiden blir det både enklare och billigare att hitta patienter med hög risk för tyst flimmer.

Bildtext: Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare vid hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.