”Inga strokefall om 30 år”

Om strokeforskarna lyckas på alla fronter kommer vi inte att ha några strokefall om 30 år säger professor Nils Wahlgren.

Porträttbild av manlig forskare i vit rock

85 procent av alla strokefall beror på att en blodpropp har fastnat i något av hjärnans blodkärl. På mycket kort tid uppstår symptom och skador. Under senare år har dock såväl forskningen som behandlingen av stroke haft ett framgångsrikt fokus på att lösa upp proppen.

– På många sjukhus får 10 till 12 procent av alla patienter som kommer in akut med stroke trombolysbehandling med bra resultat, säger professor Nils Wahlgren på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 

Ta bort blodproppen mekaniskt med kateterburen teknik 

Vissa proppar är emellertid så stora att den propplösande behandlingen inte räcker till. Det allra hetaste forskningsområdet just nu är att öppna kärlet och avlägsna proppen mekaniskt.

Tekniken är kateterburen och vid ingreppet används ett rörformat nät som förs in via ljumskartären upp till hjärnan och platsen för blodproppen. Nätet släpps ut, fångar in blodproppen och därefter dras såväl nät som blodpropp ut. 

– Om vi i våra studier kan bekräfta att tekniken fungerar och är säker för patienten står vi inför ett stort genombrott, säger Nils Wahlgren. 

När proppen har lösts upp eller tagits bort kan blodet flöda igen. Under tiden blodflödet är stoppat får kärlbädden ofta en skada och forskning pågår kring hur denna skada och dess följder ska förhindras.

SCAPIS ska visa hur stroke kan förebyggas 

– Ett annat spännande område är blodsockrets roll vid stroke. Det verkar som om vi måste vända på hela vårt tidigare synsätt, vilket innebär att blodsockret ska tillföras hjärnans celler i stället för att avlägsnas.

Arbete på bredden kan ge nästa stora genombrott inom strokeforskningen. 

– Vi måste bättre förstå hur stroke förebyggs, hur stroke tas om hand på bästa sätt i det akuta skedet och även förstå hjärnans återhämtning vid rehabilitering. Om vi lyckas på alla fronter kommer vi inte ha några strokefall om trettio år, säger Nils Wahlgren, som välkomnar Hjärt-Lungfondens studie SCAPIS eftersom den kan tillföra mycket till strokeforskningen. 

– Det är en stor studie på friska personer där man bland annat samlar in information om livsstil och tar röntgenbilder med modern teknik. Studien är imponerande och kan ge oss svar på hur vi kan förebygga stroke.