Fyra viktiga krav för strokevården

Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna. Med närmare en miljon vårddagar varje år är stroke den kroppsliga sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus.

Varje år insjuknar cirka 28 000 personer i stroke i Sverige och idag lever omkring 100 000 personer med sviterna av stroke. Av dem kan cirka 20 000 av inte klara sig själva utan behöver hjälp för att klara sin vardag.

Forskningen är av stor betydelse för att kunna förebygga stroke och forskarna gör hela tiden framsteg i kampen för att utrota stroke. Hjärt-Lungfonden har också identifierat fyra viktiga åtgärder för att de som drabbas ska få så bra hjälp som möjligt.

Hjärt-Lungfonden anser:

Vård på strokeenhet för alla!Trots att många strokedrabbade får vård på strokeenhet är det fortfarandeen femtedel av patienterna som inte får särskild strokevård under det första dygnet på sjukhus. Hjärt-Lungfonden anser att alla strokedrabbade ska få särskild strokevård direkt.

Fler bör få trombolys!Hjärt-Lungfonden anser att trombolys är underutnyttjat vid många sjukhus i landet. Dessutom är variationen stor i hur metoden används.

Snabbare trombolys!Hjärt-Lungfonden anser att tiden från symptomdebut vid stroke till behandling ska vara så kort som möjligt och även tiden från ankomsten till sjukhuset till trombolys. Den senare tiden bör ligga på under 40 minuter jämfört med genomsnittet på 45 minuter 2014.

Rehabilitering i hemmet!Hjärt-Lungfonden anser att fler strokedrabbade snabbt ska få lämna sjukhuset och få samordnad och strukturerad rehabilitering i hemmet.