Hjärtsäker zon för utbildare i hjärt-lungräddning

Hjärtsäker zon för utbildare i hjärt-lungräddning

Att följa standarden Hjärtsäkra zon ger innehavaren av hjärtstartare de bästa förutsättningar att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs genom rekommendationer och riktlinjer kring rutiner för hjärtstartare och kompetens i hjärt-lungräddning.

Standarden Hjärtsäker zon innehåller krav, riktlinjer och rekommendationer kring handhavande, utbildning service och underhåll av hjärtstartare. Den ställer också krav på tillgänglighet, ansvar och registrering.

Utbildare som vill hjälpa innehavare av hjärtstartare att bli en Hjärtsäker zon gör det genom att ge råd, rekommendationer och utbilding i hjärt-lungräddning utifrån standarden SS 28000000. 

Bakgrund

  • Hjärt-Lungfonden har tillsammans med parter från såväl organisationer som tillverkare och återförsäljare tagit fram standarden Hjärtsäker zon.

  • Ett ökat antal hjärtstartare ute i samhället skapade ett behov av gemensamma riktlinjer och rekommendationer för inköp och innehav av hjärtstartare samt genomförande av utbildning.

Marknadsföringspaket för utbildare

Företag och utbildare som är medlemmar i BFHS – Branschrådet för hjärtstartare i Sverige kan också köpa marknadsföringspaketet för Hjärtsäker zon.

Marknadsföringspaketet innehåller:

  • Klisterdekaler att sätta upp på dörrar eller fönster

  • Digitalt hjärta att använda till egna trycksaker

  • Banner för e-post och hemsida, både för dig och din slutkund

  • Mallar för pressmeddelanden

  • Inspirationsfraser att använda för att tala om att man är en hjärtsäker zon

Genom att köpa marknadsföringspaketet Hjärtsäker zon är ni med och stödjer Hjärt-Lungfonden och hjärt-lungforskning i världsklass. Paketet kostar 3 000 kr årligen.

Beställ paketet genom att mejla:

Ove Brandt, Hjärt-Lungfonden

ove.brandt@hjart-lungfonden.se

Verksamhetsansvarig intygar

Det är verksamhetsansvarig på den aktuella platsen som själv garanterar att de är en Hjärtsäker zon, genom att signera intyget och därmed  uppfyller kriterierna i standarden Hjärtsäker zon.  De utbildare som är certifierade instruktörer genom HLR-rådet (hlr.nu) kan skriva ut intyget Hjärtsäker zon där genomförda utbildningar registreras. Alltså utförs ingen certifiering av dig som utbildare utan platsen intygar själv att de uppfyller kriterierna. 

Fullständig standard kan laddas ned här.