Bli en Hjärtsäker zon

Bli en Hjärtsäker zon

En standard för en tryggare miljö för din personal och dina besökare. Genom att följa riktlinjerna i Hjärtsäker zon säkerställer ni en trygg miljö med goda rutiner för kontinuerligt underhåll av såväl personalens kompetens som tillsyn och underhåll av er utrustning.

Alla utbildare som är instruktörer genom HLR-rådets riktlinjer kan hjälpa er att bli en hjärtsäker zon.

Hjärtsäker zon ger dig rekommendation och riktlinjer gällande:

  • Hjärtstartaren            

  • Placering

  • Skyltning

  • Information

  • Registrering

  • Tillgänglighet

  • Tillsyns- och underhållsrutiner

Tillsammans med utbildaren lägger ni upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning av hjärtstartaren och när ni uppfyller kraven i Hjärtsäker zon får ni ett intyg som verksamhetsansvarig eller motsvarande signerar för att intyga detta. 

Att bli en Hjärtsäker zon innebär inte något certifieringsförfarande. Det är verksamhetsansvarig eller motsvarande som intygar att platsen uppfyller kraven för Hjärtsäker zon.

Många platser som är en Hjärtsäker zon vill gärna berätta detta för sina besökare och påminna sina anställda. Genom att välja en utbildare som är ansluten till Branschrådet för hjärtstartare BFHS.se kan ni få ett marknadsföringspaket med banner för hemsida och e-post, klistermärken till dörrar så att ni på ett tydligare sätt kan visa för era kunder att ni är en hjärtsäker zon.

Så gör ni

Ta kontakt med en certifierad utbildare på er ort eller hitta utbildare på HLR-rådets kontaktlista över utbildare eller hos Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige.