Hjärtbilder analyseras med artificiell intelligens

Hjärtbilder analyseras med artificiell intelligens

Inom ramen för befolkningsstudien SCAPIS utvecklas nu ett helautomatiskt analysverktyg som är baserat på artificiell intelligens, AI.

I ett första steg granskar verktyget stora mängder datortomografibilder (CT) på studiedeltagarnas hjärtan. Bilderna analyseras med hjälp av en algoritm som bygger på att radiologer har försett systemet med facit för vad som är friskt och sjukt. Projektet genomförs på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden i Göteborg.

– För en tränad radiolog tar det en timme att analysera en hjärt-CT-undersökning. I vårt material har vi 30 000 bilder, och vi kan därför spara mycket tid på att få stöd av artificiell intelligens i dessa analyser, säger Göran Bergström, professor och huvudansvarig för SCAPIS-studien, till Sahlgrenska akademins nyhetssajt. – Om man låter tjugo duktiga radiologer analysera samma bildmaterial kommer de till viss del att göra olika bedömningar. Människans förmåga att analysera bilder påverkas av trötthet, hunger eller dagsform. Med stöd av AI kommer vi få snabbare och mer konsekvent bedömning av bilderna. Radiologerna sedan kan fokusera på de mer svårtolkade bilder där algoritmen går bet. Den unika befolkningsstudien SCAPIS, som huvudsakligen finansieras av Hjärt-Lungfonden, syftar till att vi i framtiden bättre ska kunna förutsäga vem som kommer att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och KOL.